• Home
  • Zdrowie
  • Czym jest ASL i jak wyglądają jego symulacje?
Symulacje ALS

Czym jest ASL i jak wyglądają jego symulacje?

By on 9 lipca, 2022 0 191 Views

ALS to zespół czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które wykonuje personel medyczny w sytuacji, kiedy doszło do nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta. Istnieje określony algorytm postępowania w takich przypadkach, który każdy medyk powinien znać. Z tego powodu ćwiczenia na salach symulacji ALS są jednym z najważniejszych szkoleń dla personelu. Czym jest ALS i jak wyglądają takie warsztaty? Podpowiadamy.

Czym jest ALS?

ALS to skrót z języka angielskiego – advanced life support, czyli zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. To zespół czynności, do których zalicza się:

  • resuscytację krążeniowo-oddechową,
  • defibrylację,
  • farmakoterapię,
  • inne zabiegi.

Aby każdy medyk znał algorytm postępowania w razie podejrzenia nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta, przeprowadza się szkolenia, których najważniejszym elementem jest symulacja ALS.

Schemat ALS należy powtarzać w formie cyklicznej, wykonując czynności zgodnie z ustaloną konwencją. W pierwszym etapie trzeba sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, a w razie braku oddechu rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie konieczne jest podłączenie monitora, który oceni rytm serca. W razie nieprawidłowych odczytów trzeba wykonać defibrylację.

Jak wyglądają symulacje ALS?

Symulacje ALS prowadzone przez Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie odbywają się na specjalnie przystosowanej w tym celu sali, imitującej pomieszczenie szpitalne. Znajdują się na niej realistyczne fantomy, a także sprzęt ratowniczy, taki jak defibrylator, monitory EKG, a także inne niezbędne narzędzia. W takim miejscu umieszczone są wszystkie przedmioty, z którymi medycy na co dzień będą spotykali się w pracy. 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu ALS?

Symulacja na sali ALS to ćwiczenia przeznaczone dla obecnego i przyszłego personelu medycznego. Najczęściej biorą w nich udział następujące grupy:

  • studenci kierunków medycznych,
  • lekarze w trakcie specjalizacji,
  • pozostały personel medyczny – ratownicy, pielęgniarki czy instrumentariuszki.

Symulacje ALS odbywają się według zaplanowanych wcześniej scenariuszy, gdzie udający pacjenta fantom szkoleniowy jest zaprogramowany w taki sposób, aby wykazywał określony zespół objawów. Jest on sterowany komputerowo, dlatego reaguje na wszelkie działania medyków w taki sam sposób jak żywy pacjent. Dzięki temu lekarze, pielęgniarki i studenci mogą doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznych i komfortowych warunkach, aby w przyszłości móc je wykorzystać na żywym organizmie poszkodowanej osoby.