Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Publikacja: on 20 czerwca, 2023 0 205Wyświetlenia

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy pokaźnej grupy przedsiębiorców, a dla części z nich właśnie rozpoczął się czas ponownego wnioskowania o pozwolenia, które tracą swoją ważność w związku z upływem 10 lat od daty ich wydania. Podpowiadamy, kiedy firma powinna mieć takie pozwolenie i jak pozyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 2023 roku.

Kto musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z 2012 roku składać muszą wszystkie podmioty, które w związku z eksploatacją instalacji wytwarzają odpady niebezpieczne lub inne odpady powyżej limitów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku. Progi te wynoszą: powyżej 1 Mg (1 tony) na rok w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz 5 tysięcy Mg (5000 ton) na rok dla odpadów innych niż niebezpieczne. Warto przy tym pamiętać, że pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy generują odpady w związku z użytkowaniem instalacji, a więc stacjonarne urządzenia, zespoły takich urządzeń lub budowle powodujące emisję, jak np. komora lakiernicza czy linia produkcyjna do wytwarzania opakowań. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest jednak konieczne, gdy firma produkuje odpady poza jakąkolwiek instalacją, np. podczas prac remontowych, ręcznej naprawy sprzętów, handlu i innych.

Kto wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na wniosek wytwórcy odpadów (eksploatującego instalację). Udzielenie zgody ma charakter decyzji administracyjnej, a cała procedura wymaga również wniesienia opłaty skarbowej, której wysokość uzależniona jest od skali prowadzonej działalności i wynosi od 506 do 2011 PLN. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z załącznikami należy złożyć w zależności od miejsca działania instalacji wytwarzającej odpady do marszałka województwa lub starosty (w szczególnych przypadkach do regionalnego dyrektora ochrony środowiska). Co ważne – zezwolenia na wytwarzanie odpadów nie są wydawane bezterminowo. W obecnym stanie prawnym pozwolenia na wytwarzanie odpadów ważne są przez okres 10 lat, co koniecznym czyni ich aktualizację. Warto również wiedzieć, że konsekwencją braku ważnego pozwolenia może nawet być wstrzymanie pracy instalacji wytwarzającej odpady, a więc w praktyce w wielu przypadkach zatrzymanie prowadzonej przez firmę działalności.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – jak wygląda procedura?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy wypełnić, spełniając wymogi określone w art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W dokumencie pojawić się muszą m.in. informacje o miejscu działania instalacji, parametrach charakteryzujących jej pracę czy dane na temat oceny jej stanu technicznego. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w 2023 należy ponadto uzupełnić o cały komplet dokumentów, wśród których znajduje się np. operat przeciwpożarowy czy zaświadczenie o niekaralności. Dokładny spis dokumentów oraz opis całej procedury został w bardzo czytelny sposób zaprezentowany przez ekspertów Stena Recycling w specjalnym poradniku w formie e-bookaPozwolenie na wytwarzanie odpadów”. Stena Recycling od lat zajmuje się zarządzaniem odpadami i wdraża kompleksowe rozwiązania w obszarze gospodarowania odpadami w wielu przedsiębiorstwach na polskim rynku. Warto również wiedzieć, że Stena Recycling oferuje także usługę polegającą na sporządzeniu kompletnego wniosku za wytwórcę odpadów. Firmy aktualnie wnioskujące o pozwolenie powinny pamiętać również, że wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy przygotować odpowiednio wcześnie, ponieważ sama procedura wydawania decyzji jest dość czasochłonna, a w ostatnim czasie urzędy mają w tej materii spore opóźnienia z powodu napływu dużej ilości wniosków aktualizacyjnych.