• Home
  • Finanse/Biznes
  • Rosnąca popularność ETF w Polsce – dlaczego warto inwestować w tego typu fundusze?

Rosnąca popularność ETF w Polsce – dlaczego warto inwestować w tego typu fundusze?

By on 1 marca, 2023 0 202 Views

Popularność funduszy ETF w Polsce systematycznie rośnie, co wynika przede wszystkim z ich zalet. W jaki zatem sposób działają tego typu fundusze? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i w jaki sposób działają fundusze ETF?

Fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, które są notowane na giełdzie. W efekcie charakteryzuje je nie tylko bieżąca wycena, ale również wysoka płynność. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nie jest to jedyny aspekt, który odróżnia je od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ponieważ oba rodzaje funduszy różni również cel działania. W przypadku ETF-ów nie jest nim bowiem uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonanie rynku, ale wierne naśladowanie instrumentu bazowego, co ma zapewnić stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Co może pełnić rolę instrumentu bazowego? Otóż, z reguły są to indeksy giełdowe, czy koszyki akcji, jednak warto mieć świadomość, że równie dobrze mogą to być surowce, czy nawet kryptowaluty. W praktyce zatem ETF składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks. Efekt jest taki, że każda zmiana wartości indeksu powoduje identyczną zmianę wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Fundusze ETF – jak inwestować?

Rosnąca popularność funduszy ETF w Polsce wynika w dużej mierze z dostępności, ponieważ inwestować w nie może każdy, kto posiada rachunek maklerski. Otworzyć należy go u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. W tym miejscu warto również podkreślić, że wybór odpowiedniego brokera powinien być przemyślany, ponieważ uzależnione są od niego nie tylko możliwości inwestycyjne, ale również wiele innych aspektów, czego przykładem może być komfort inwestowania, czy wysokość pobieranych opłat. Kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu zostały opisane w artykule przedstawiającym tajniki procesu wyboru brokera.

Inwestowanie w fundusze ETF – dlaczego warto?

Inwestowanie w fundusze ETF staje się coraz bardziej popularne nie tylko ze względu na dostępność. Warto bowiem podkreślić, że przemawiają za nim również liczne zalety tego typu funduszy, wśród których należy wymienić m.in.:

  • możliwość osiągania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie, co wynika z faktu, że większość indeksów giełdowych długoterminowo rośnie;
  • niskie opłaty za zarządzanie, co jest efektem zarządzania pasywnego;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych, co powoduje, że jest to forma inwestycji dedykowana dla osób, które nie mają czasu lub ochoty, by na co dzień zajmować się giełdą.

Podsumowując należy stwierdzić, że popularność funduszy ETF w Polsce to efekt wielu czynników, jednak najważniejszym jest z pewnością możliwość osiągania stabilnych zysków przy minimum wysiłku ze strony inwestora. Po jego stronie leży bowiem wyłącznie wybór odpowiedniego funduszu, a następnie zakup jego jednostek uczestnictwa, które z założenia z czasem mają zyskać na wartości.