• Home
 • Edukacja/Nauka
 • Jakie czasy w języku angielskim są niezbędne do opanowania przed egzaminami Cambridge?

Jakie czasy w języku angielskim są niezbędne do opanowania przed egzaminami Cambridge?

By on 18 maja, 2023 0 57 Views

Egzaminy Cambridge to prestiżowe certyfikaty języka angielskiego, które są uznawane na całym świecie. Przygotowując się do takiego egzaminu, warto zwrócić uwagę na kluczowe zagadnienia, takie jak opanowanie czasów w języku angielskim. W niniejszym artykule omówimy, jakie czasy gramatyczne są niezbędne do sukcesu na egzaminach.

Egzaminy Cambridge na poziomie A2 Key i B1 Preliminary

Na tych poziomach egzaminu Cambridge oczekuje się od kandydatów znajomości podstawowych czasów w języku angielskim. Wymagane są następujące czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple oraz użycie 'going to’ do wyrażania przyszłości.

Egzaminy Cambridge na poziomie B2 First

Poziom B2 First wymaga od kandydatów głębszego zrozumienia czasów w języku angielskim. Oprócz czasów wymienionych na poziomach A2 i B1 kandydaci powinni znać czasy takie jak Present Perfect, Past Continuous, Future Continuous oraz czasu Past Perfect.

Egzaminy Cambridge na poziomie C1 Advanced i C2 Proficiency

Na tych najbardziej zaawansowanych poziomach egzaminów Cambridge, kandydaci muszą posiadać pełną znajomość czasów w języku angielskim. Obejmuje to czasy takie jak Future Perfect, Future Perfect Continuous, Past Perfect Continuous oraz różne formy warunkowego trybu (Conditional) i konstrukcji z użyciem 'would’.

Więcej w temacie tutaj.

Czasy teraźniejsze

Znajomość czasów teraźniejszych jest podstawą do nauki języka angielskiego. Na egzaminach często pojawiają się pytania dotyczące Present Simple, Present Continuous oraz Present Perfect.

 • Present Simple: Używany do opisywania stałych sytuacji, zwyczajów oraz faktów, np. „I work in a bank.”
 • Present Continuous: Stosowany do wyrażania sytuacji tymczasowych oraz czynności zachodzących w chwili mówienia, np. „I am working on a project.”
 • Present Perfect: Opisuje zakończone czynności, które mają związek z chwilą obecną, np. „I have finished my report.”

Czasy przeszłe

Egzaminy Cambridge często wymagają od kandydatów znajomości czasów przeszłych, takich jak Past Simple, Past Continuous oraz Past Perfect.

 • Past Simple: Służy do opisywania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, np. „I visited London lastyear.”
 • Past Continuous: Używany do opisywania czynności, która trwała w określonym momencie w przeszłości, np. „I was reading a book when the phone rang.”
 • Past Perfect: Stosowany do wyrażania czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości, np. „I had left the house before it started raining.”

Czasy przyszłe

Do egzaminów ważne jest również opanowanie czasów przyszłych, takich jak Future Simple, Future Continuous oraz Future Perfect.

 • Future Simple: Używany do wyrażania przyszłych zdarzeń, np. „I will visit Paris next year.”
 • Future Continuous: Służy do opisywania czynności, która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości, np. „I will be working on my project tomorrow evening.”
 • Future Perfect: Stosowany do wyrażania czynności, która będzie zakończona przed inną przyszłą czynnością, np. „I will have finished my report by the time you arrive.”

Praktyka i strategie nauki

pexels-pixabay-247819.jpg

W celu opanowania czasów w języku angielskim przed egzaminami Cambridge, ważne jest regularne ćwiczenie i stosowanie odpowiednich strategii nauki. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w efektywnym przyswojeniu czasów gramatycznych:

 • Twórz zestawienia czasów z przykładami zdań, aby ułatwić sobie zapamiętywanie ich zastosowania.
 • Praktykuj przekształcanie zdań między różnymi czasami, aby zrozumieć, jak zmienia się struktura zdania.
 • Regularnie czytaj teksty w języku angielskim, zwracając uwagę na użycie różnych czasów i analizując ich kontekst.
 • Spróbuj pisać własne teksty, stosując różne czasy gramatyczne, aby utrwalić ich zastosowanie.

Podsumowanie

Czasy w języku angielskim są kluczowe dla sukcesu na egzaminach Cambridge. Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych oraz przyszłych pozwala na efektywną komunikację oraz zrozumienie różnorodnych tekstów. Przygotowując się do egzaminów, warto skupić się na ćwiczeniach związanych z tymi czasami, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.