Oscyloskop. Co należy wiedzieć o tym urządzeniu?

By on 23 września, 2022 0 163 Views

Oscyloskop jest jednym z podstawowych urządzeń, wykorzystywanych w elektronice. Jest znany już od wielu lat: pierwsze istniały analogowe oscyloskopy, obecnie wykorzystuje się oscyloskopy cyfrowe. Jedne i drugie służa do badania sygnałów zmiennych w czasie rzeczywistym.

Oscyloskop cyfrowy. Jaką ma przewagę nad analogowym?

Współcześnie dostępny oscyloskop cyfrowy posiada przede wszystkim wbudowaną pamięć wewnętrzną, która pozwala na zapamiętywanie badanych próbek. Dzięki temu możliwa jest obserwacja różnorodnych sygnałów, takich jak sygnały ciągłe, zmieniające się w czasie rzeczywistym, ale również sygnały losowe, takie jak pojedyncze impulsy lub ich paczki.

Obserwacja taka nie była możliwa podczas wykorzystywania klasycznych oscyloskopów analogowych. W ich przypadku wychylenia, oddające zmiany typu, kształtu czy szybkości sygnału następowały wyłącznie w przypadku sygnałów okresowych. Inne odczyty mogły być po prostu zafałszowane lub też nie były rejestrowane.

Jak działają oscyloskopy?

Podstawowa zasada działania oscyloskopu nie zmieniła się od czasów jego powstania. Jest on urządzeniem, które działa na zasadzie uruchomienia przez “trigger” – to znaczy przez zmianę lub pojawienie się ustalonego czynnika. Może to być na przykład ustalony przez użytkownika wzrost lub spadek napięcia.

Po pojawieniu się wyzwalacza urządzenie zaczyna rejestrować przebieg napięcia w formie tzw. próbek, czyli bada napięcie przez czas określony przez zadane parametry (parametr: podstawa czasu). Przebieg napięcia obrazowany jest na ekranie oscyloskopu lub też przesyłany do komputera.

Co umożliwia oscyloskop?

Jak już wielokrotnie dziś powiedzieliśmy, oscyloskop umożliwia obserwację zmian sygnału od zadanego momentu (triggera) w czasie. Pozwala na rejestrowanie zmian w płynący prądzie i służy do późniejszej lub przeprowadzanej w czasie rzeczywistym analizy sygnału. Obraz na nim przedstawiony może być między innymi “zamrożony” w celu dokonania tej analizy. Oscylogramy, czyli zapisane obrazy z oscyloskopu, umożliwiają między innymi ocenę sygnału pod kątem parametrów czasowych i amplitudy.

Warto także wspomnieć, że każdy nowoczesny oscyloskop posiada dodatkowe funkcje, które jeszcze bardziej wzbogacają jego możliwości i pomagają w skuteczniejszej obserwacji sygnału. Często urządzenie wyposażone jest w szereg pomiarów wykonywanych automatycznie, co oszczędza technikowi pracy i zmniejsza ilość czasu poświęconego na analizę. Oscyloskop może między innymi automatycznie wyznaczać czas narastania i opadania sygnału lub podawać jego wartość średnią.

W zależności od wybranego modelu mogą pojawiać się także dodatkowe funkcje i udogodnienia.